Bonsai oase / Bonsai Oasis

Ude på landet ved Changzhou ligger der en lille oase. Outside Changzhou a small bonsai Oasis is found.

10-L1016594

Kina er overraskende på mange måder. Shanghaiområdet er fladt, og der ligger konstant en varmedis over landskabet. Efter fire timers bustur ,der var sat til 1 time, ankom gruppen til en lille oase ude på landet, hvor der for en gangs skyld var sparsom trafik og langt mellem husene. Et lidt fattigere område end der hidtil var set på turen. Nede ad en smal vej hvor bussen ikke kunne komme, forbi en sø med badeforbud (som ikke var nødvendigt for den så på ingen måde hverken levende, sund eller badeindbydende ud), lå der en lille plet med sønhed. China is surprising in many ways. The Shanghai area is lowland and constantly a haze covered for the sun. A four hours drive, that should have been one hour, brought our group to a small oasis at the countryside. For once without dense housing and only few cars on the road. A poorer area that we have seen until now. Down a small narrow road where the bus couldn’t go, passing a clearly poisoned lake with bathing prohibition (not necessary because it didn’t look inviting at all), and behind that a small peace of beauty was present.

20-L1016611

Traditionel kinesisk musik modtog os i haven, som fik en særlig magi over sig. Meget store bonsai, mellemstore og endda Shohin kunne ses i den lille have. I butikken var også et stort udvalg af tekander. En meget fin oplevelse som kontrast til de meget stor gartnerier med tusinder af bonsai. Traditional Chinese music welcomed us inside the garden, which gave the place a special and magic mood. Very large bonsai (as usual in China) mixed with medium sized and even Shohin bonsai. In the shop also a large variety of Tea pots was present in fine qualities. A great experience as contrast to the very large scaled nurseries we have seen so far with thousands of bonsai.

Alle fotos kan ses på www.shohin-europe.com All photos avaliable at www.shohin-europe.com

 

WordPress.com.
%d bloggers like this: