Shohin Bonsai Danmark

Vi er godt igang, og er glade for de nye medlemmer som løbende tilmelder sig. /  We had a good start and enjoy seeing new members joining continuously. 

poster-1600

Shohin bonsai er en speciel gren af bonsaikunsten, hvor der er fokus på årstiderne i opstillingerne. De små bonsai arrangeres i grupper, hvor alm. bonsai udstilles enkeltvis. Harmonien mellem træerne, og fokus på sæsonnes skønhed er essensen i opstillingerne. /  Shohin bonsai is a special branch of the bonsai art, with focus on the changing seasons when displaying. The small goods are arranged in groups, in contradiction to classic bonsai displays where the trees are arranged as single presentations. The harmony in the display and arrangement of shohin bonsai together are the essence of the display.

Japanese Black Pine Photo: Yu Hiroshi
Japansk Sortfyr / Japanese Black Pine
Photo: Yu Hiroshi

I vores medlemsblad som udkommer 4 gange årligt, og på hjemmesiden, vil vi løbende uddybe og forklare hvordan Shohin bonsai dyrkes, og grundigt beskrive hvordan de arrangeres på udstillinger. / In our members magazine that is published four times a year, we will cover how Shohin bonsai are grown, and in depth about display issues.

Se mere på / Have a look at www.shohin-bonsai.dk 

blad